ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
© ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για να υποβάλετε στοιχεία στο Μητρώο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για κάθε δέντρο που θεωρείτε αξιοσημείωτο.

Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.

Όνομα *
Επώνυμο *
Email *
Θέλετε το όνομά σας να εμφανίζεται στο Μητρώο, δίπλα στις καταχωρήσεις σας; *
Ημερομηνία καταγραφής του δέντρου *
Σημειώνεται η ημερομηνία που επισκεφτήκατε και καταγράψατε το δέντρο.
Θέση δέντρου - περιοχή *
Συμπληρώνεται η ονομασία της περιοχής – μπορεί να δοθεί περιγραφή του σημείου και οδηγίες για την πρόσβαση.
Θέση Δέντρου - Νομός (Περιφερειακή Ενότητα)
Θέση Δέντρου
X
Y
Συντεταγμένες σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (μπορούν να καταγραφούν με χρήση συσκευής GPS ή με κινητό τηλέφωνο ή με εντοπισμό του δέντρου στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου εδώ.
Θέση Δέντρου
Γεωγραφικό Πλάτος
Γεωγραφικό Μήκος
Συντεταγμένες σύμφωνα με το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84 – (μπορούν να καταγραφούν με χρήση συσκευής GPS ή με εντοπισμό του δέντρου στο Google Earth).
Θέση Δέντρου - Υψόμετρο
Συμπληρώστε το υψόμετρο σε μέτρα, εάν είναι γνωστό (μπορεί να βρεθεί με χρήση συσκευής GPS ή με εντοπισμό του δέντρου στο Googlearth).
Είδος (Κοινή Ονομασία)
Συμπληρώνεται το είδος εάν είναι γνωστό.
Είδος (Επιστημονική Ονομασία)
Γένος
Είδος
Συμπληρώνεται το είδος εάν είναι γνωστό. Αν δεν συμπληρωθεί το πεδίο αυτό, τότε συστήνεται να υποβληθεί κοντινή φωτογραφία των φύλλων/ανθέων/καρπών.
Ύψος Δέντρου (σε μέτρα και εκατοστά του μέτρου)
Ύψος Δέντρου (σε μέτρα και εκατοστά του μέτρου) *
Ημερομηνία Μέτρησης Ύψους
Μέθοδος Μέτρησης Ύψους
Εφόσον έγινε μέτρηση ύψους, είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε.
Ημερομηνία Μέτρησης Ύψους *
Μέθοδος Μέτρησης Ύψους *
Εφόσον έγινε μέτρηση ύψους, είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε.
Σχόλια για τη Μέτρηση Ύψους
Μπορούν να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς μετρήθηκε το ύψος: π.χ. εάν αφορά το ψηλότερο σημείο ή το ψηλότερο ορατό σημείο του δέντρου, εάν πρόκειται για μέσο όρο πολλών μετρήσεων, από ποιο σημείο αναφοράς (εδάφους) μετρήθηκε, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο μέτρησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Σχόλια για τη Μέτρηση Ύψους *
Μπορούν να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς μετρήθηκε το ύψος: π.χ. εάν αφορά το ψηλότερο σημείο ή το ψηλότερο ορατό σημείο του δέντρου, εάν πρόκειται για μέσο όρο πολλών μετρήσεων, από ποιο σημείο αναφοράς (εδάφους) μετρήθηκε, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο μέτρησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Περίμετρος Κορμού (σε μέτρα και εκατοστά του μέτρου)
Περίμετρος Κορμού (σε μέτρα και εκατοστά του μέτρου) *
Ημερομηνία Μέτρησης Περιμέτρου
Μέθοδος Μέτρησης Περιμέτρου
Σχόλια για τη Μέτρηση Περιμέτρου
Εδώ μπορεί να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς μετρήθηκε η περίμετρος του κορμού, εάν έγινε σε ύψος 1,30 μέτρων από το έδαφος ή σε άλλο ύψος, σχόλια για τη μορφή του κορμού, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο εκτίμησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Ημερομηνία Μέτρησης Περιμέτρου *
Μέθοδος Μέτρησης Περιμέτρου *
Σχόλια για τη Μέτρηση Περιμέτρου *
Εδώ μπορεί να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς μετρήθηκε η περίμετρος του κορμού, εάν έγινε σε ύψος 1,30 μέτρων από το έδαφος ή σε άλλο ύψος, σχόλια για τη μορφή του κορμού, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο εκτίμησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Εκτίμηση Διαμέτρου Κορμού (σε μέτρα και εκατοστά του μέτρου)
Η εκτίμηση της διαμέτρου γίνεται με ειδικό όργανο από απόσταση και είναι χρήσιμη μόνο στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να μετρηθεί η περίμετρος, επειδή δεν είναι προσβάσιμος ο κορμός.
Ημερομηνία Εκτίμησης Διαμέτρου *
Σχόλια για την Εκτίμηση Διαμέτρου
Εδώ μπορούν να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς εκτιμήθηκε η διάμετρος του κορμού, σε ποιό ύψος από το έδαφος έγινε, σχόλια για τη μορφή του κορμού, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο εκτίμησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Παλαιότερες Μετρήσεις του Ίδιου Δέντρου που Έγιναν σε Γνωστή Ημερομηνία
Εάν είναι διαθέσιμες, καταχωρούνται παλαιότερες μετρήσεις γνωστής ημερομηνίας, όσο αναλυτικότερα γίνεται.
Προσβασιμότητα
Αναφέρεται εάν το δέντρο είναι προσβάσιμο στο κοινό και εάν υπάρχουν προϋποθέσεις (π.χ. ωράριο πρόσβασης). Αν το δέντρο δεν είναι προσβάσιμο, αναφέρεται εάν είναι απλώς ορατό στο κοινό από δημόσιο χώρο.
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
Αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης όπου φυτρώνει το δέντρο.
Καθεστώς Προστασίας
Εάν είναι γνωστό, αναφέρεται το καθεστώς προστασίας υπό το οποίο βρίσκεται το δέντρο, ή η περιοχή όπου βρίσκεται.
Σχόλια για την κατάσταση του δέντρου, την οικολογία του και το οικοσύστημα
Στοιχεία που συνδέουν το δέντρο με την ιστορία του τόπου και άλλες πληροφορίες
Βοηθητικές φωτογραφίες / αρχεία (έως 8 αρχεία)
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3 MB (.jpg, .jpeg, .png, .webp, .avif, .pdf)
Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) *