άρθρα και απόψεις

Λάππα, Βασιλική (2021). Αιωνόβιες Δρυς στο Δήμο Καρπενησίου: μια αναζήτηση στον ορεινό πολιτισμό και την οικολογία. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καρπενήσι, 150 σελ.

Στάρα, K. & Βώκου, Δ. (επιμ.) (2015). Τα μεγαλειώδη δέντρα του Ζαγορίου και της Κόνιτσας. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Konter, O., Krusic, P. J., Trouet, V. and Esper, J. (2017). Meet Adonis, Europe’s oldest dendrochronologically dated tree. Dendrochronologia, 42, 12.
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2016.12.001

Cazzolla Gatti, R., Reich, Peter B.,Gamarra J. et al. (2022). The number of tree species on Earth. PNAS Vol.119 No6.
https://doi.org/10.1073/pnas.2115329119προτεινόμενα για ανάγνωση

  • Οικονόμου-Αμίλλη, Α. (επιμ.),Καζάνης, Δ., Μπαζός, Ι., Ραδέα, Κ., Δημητριάδης, Δ. (2007). Ο βιόκοσμος του Υμηττού: δραστηριότητες της Έκθεσης Αττικό Τοπίο & Περιβάλλον. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Farmer, Jared. (2022). Elderflora : A Modern History of Ancient Trees. New York: Basic Books.
  • Rackham, Oliver & Moody, J. (1996). The Making of the Cretan Landscape. Manchester University Press