Με την υποστήριξη και τη συμμετοχή σας υλοποιούνται προγράμματα
προτεραιότητας για τα φυσικά οικοσυστήματα της χώρας μας,
στους τομείς της διαχείρισης και της αποκατάστασης,
της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Τα προγράμματά μας:


Η Τέχνη για το φυσικό περιβάλλον
Το Μητρώο των ελληνικών δέντρων
Αισθητικό δάσος Καισαριανής

πρόγραμμα για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της διαχείρισης του δάσους

Yλοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας της Επιτροπής
Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών

Βελτίωση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής της βαλτόπαπιας στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα

Προστατεύοντας τα πουλιά του εθνικού πάρκου Κοτυχίου- Στροφυλιάς