Μητρώο Ελληνικών δέντρων

Δέντρα που υπήρξαν

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται δέντρα που υπήρξαν στο παρελθόν, δηλαδή πριν το έτος 2022, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία του μητρώου.
Τα στοιχεία καταχωρούνται εφόσον θεωρούνται αξιόπιστα και κατά προτίμηση συνοδεύονται από φωτογραφίες. Η συλλογή των στοιχείων αυτών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντική συνεισφορά. Κείμενα και φωτογραφίες μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση contact@filoiparkon.org.