Μητρώο

κατάλογος δέντρων, ξεκινώντας από το ψηλότερο

*Η “διάμετρος κορμού” αφορά εκτίμηση με αποστασιόμετρο, και γίνεται μόνο όταν είναι αδύνατη η προσέγγιση στο δέντρο ή η μέτρηση της περιμέτρου του κορμού.