ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
© ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για να υποβάλετε στοιχεία στο Μητρώο, συμπληρώστε την
παρακάτω φόρμα για κάθε δέντρο που θεωρείτε αξιοσημείωτο.
Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Σημειώνεται η ημερομηνία που επισκεφτήκατε και καταγράψατε το δέντρο.
Συμπληρώνεται η ονομασία της περιοχής – μπορεί να δοθεί περιγραφή του σημείου και οδηγίες για την πρόσβαση.
Συντεταγμένες σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (μπορούν να καταγραφούν με χρήση συσκευής GPS ή με κινητό τηλέφωνο ή με εντοπισμό του δέντρου στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου΄: http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)
Συντεταγμένες σύμφωνα με το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84 – (μπορούν να καταγραφούν με χρήση συσκευής GPS ή με εντοπισμό του δέντρου στο Googlearth)
Συμπληρώστε το υψόμετρο σε μέτρα, εάν είναι γνωστό (μπορεί να βρεθεί με χρήση συσκευής GPS ή με εντοπισμό του δέντρου στο Googlearth)
Συμπληρώνεται το είδος εάν είναι γνωστό.
Συμπληρώνεται το είδος εάν είναι γνωστό. Αν δεν συμπληρωθεί το πεδίο αυτό, τότε συστήνεται να υποβληθεί κοντινή φωτογραφία των φύλλων/ανθέων/καρπών.
Εφόσον έγινε μέτρηση ύψους, είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε.
Μπορούν να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς μετρήθηκε το ύψος: π.χ. εάν αφορά το ψηλότερο σημείο ή το ψηλότερο ορατό σημείο του δέντρου, εάν πρόκειται για μέσο όρο πολλών μετρήσεων, από ποιο σημείο αναφοράς (εδάφους) μετρήθηκε, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο μέτρησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Εδώ μπορεί να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς μετρήθηκε η περίμετρος του κορμού, εάν έγινε σε ύψος 1,30 μέτρων από το έδαφος ή σε άλλο ύψος, σχόλια για τη μορφή του κορμού, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο εκτίμησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Η εκτίμηση της διαμέτρου γίνεται με ειδικό όργανο από απόσταση και είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να μετρηθεί η περίμετρος, επειδή δεν είναι προσβάσιμος ο κορμός.
Εδώ μπορούν να συμπληρωθούν σχόλια για το πώς εκτιμήθηκε η διάμετρος του κορμού, σε ποιό ύψος από το έδαφος έγινε, σχόλια για τη μορφή του κορμού, δυσκολίες κ.α. Σκαριφήματα που επεξηγούν τον τρόπο εκτίμησης μπορούν να υποβάλλονται χωριστά σε μορφή jpeg ή pdf. Συμπληρώνεται επίσης το όνομα και το email του προσώπου που έκανε τη μέτρηση (μόνο εάν είναι διαφορετικό από εκείνο που υποβάλει τα στοιχεία).
Εάν είναι διαθέσιμες, καταχωρούνται παλαιότερες μετρήσεις γνωστής ημερομηνίας, όσο αναλυτικότερα γίνεται.
Αναφέρεται εάν το δέντρο είναι προσβάσιμο στο κοινό και εάν υπάρχουν προϋποθέσεις (π.χ. ωράριο πρόσβασης). Αν το δέντρο δεν είναι προσβάσιμο, αναφέρεται εάν είναι απλώς ορατό στο κοινό από δημόσιο χώρο.
Αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης όπου φυτρώνει το δέντρο.
Εάν είναι γνωστό, αναφέρεται το καθεστώς προστασίας υπό το οποίο βρίσκεται το δέντρο, ή η περιοχή όπου βρίσκεται.